Top 5 thắc mắc của khách hàng và giải đáp bằng luật kinh doanh bảo hiể - huytranmdrt.com

Hàng trăm thân chủ đã chọn Huy là tư vấn tài chính đồng hành cùng họ.

Top 5 thắc mắc của khách hàng và giải đáp bằng luật kinh doanh bảo hiểm

June 21, 2023 7 phút đọc

Top 5 thắc mắc của khách hàng và giải đáp bằng luật kinh doanh bảo hiểm

Các công ty bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam đều cần căn cứ theo bộ Luật kinh doanh bảo hiểm. Trong bài viết này tôi xin đưa ra những trích dẫn luật để giải đáp 1 số băn khoăn của khách hàng khi tham gia bảo hiểm.

1. Kê khai nhiểu và chi tiết quá.

- Đáp: Để đảm bảo chính quyền lợi dành cho khách hàng thì cần theo luật kinh doanh bảo hiểm đã ghi rõ:

👉 Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm
2. Bên mua bảo hiểm có các nghĩa vụ sau đây:
a) Kê khai đầy đủ, trung thực mọi thông tin có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

👉 Điều 22. Trách nhiệm và hậu quả pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin
2. Trường hợp bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp không đầy đủ thông tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được bồi thường, trả tiền bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm và phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm sau khi trừ đi các chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (nếu có).

2. Đại lý nghỉ việc


- Đáp:
Thưa anh, không ai đảm bảo mình làm mãi mãi 1 công việc vì không ai biết ngày mai sẽ ra sao nhưng theo Luật kinh doanh bảo hiểm thì:

👉 Điều 128.
2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô có các nghĩa vụ sau đây:
g) Chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm, nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết. Trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết;

👉 Điều 129.
2. Đại lý bảo hiểm có các nghĩa vụ sau đây:
g) Bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đã bồi thường cho người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm trong trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm.

Nói ngắn gọn thì: Khi đại lý nghỉ việc, công ty sẽ có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm cho khách hàng và nếu đại lý có vi phạm gây ảnh hưởng quyền lợi của khách hàng khi giao kết hợp đồng thì đại lý sẽ phải bồi hoàn dù đã nghỉ việc.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm phá sản


- Đáp: Anh thử kể tên hộ em doanh nghiệp BHNT nào phá sản trong hơn 20 năm qua ở Việt Nam được không? Hơn nữa theo Luật kinh doanh BH do Quốc hội Việt Nam ban hành thì trong trường hợp DN bảo hiểm không đủ khả năng duy trì kinh doanh phải chuyển giao cho doanh nghiệp khác thì:

👉 Điều 92. Điều kiện chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm
1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được nhận chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Đang kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm nhận chuyển giao;
b) Bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh toán theo quy định của Luật này;
c) Bảo đảm điều kiện triển khai nghiệp vụ bảo hiểm sau khi nhận chuyển giao.
2. Việc chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm phải kèm theo việc chuyển giao các tài sản tương ứng với dự phòng nghiệp vụ của toàn bộ danh mục hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao.
3. Các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không thay đổi cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm.

4. Điều khoản khó hiểu vì nhiều từ chuyên ngành


- Đáp: Đó là vì chúng ta chưa quen với ngôn ngữ đặc thù của ngành bảo hiểm. Tuy nhiên theo Luật kinh doanh bảo hiểm do Quốc hội Việt Nam ban hành thì:

👉 Điều 24. Giải thích hợp đồng bảo hiểm
Trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng dẫn đến có cách hiểu khác nhau thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm.

👉 Điều 35. Thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm
Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 01 năm, trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm. Trường hợp bên mua bảo hiểm từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy bỏ, bên mua bảo hiểm được hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Tức là không những luôn giải thích những điều mà mọi người cho là ''không rõ ràng'' đó theo hướng có lợi cho khách hàng thì khách hàng còn được ''dùng thử'' 21 ngày để đọc toàn bộ điều khoản loại trừ, điều kiện chi trả. Nếu không thỏa đáng có thể hủy hợp đồng và nhận lại tiền đóng phí ban đầu.

Ngoài ra với 1 số công ty, 21 ngày tính từ ngày khách hàng nhận được hợp đồng điện tử và xác nhận nên thực tế từ quá trình lúc bắt đầu tìm hiểu đến lúc hết 21 ngày có thể lên đến 30-45 ngày để đọc kỹ điều khoản.

5. Lo lắng về việc đầu tư của bảo hiểm liên kết đầu tư


- Đáp: Thưa anh, theo Luật kinh doanh bảo hiểm do Quốc hội Việt Nam ban hành thì:

Điều 99. Quy định chung về đầu tư
3. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không được phép thực hiện các hoạt động đầu tư sau đây:
a) Kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp: mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng; mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ; cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng; nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nắm giữ;
b) Đầu tư kim khí quý, đá quý;”

Nếu có thêm những thắc mắc khác, Quý anh chị khách hàng đừng ngần ngại liên hệ theo thông tin bên dưới nhé!

Huy Trần 

Trưởng Phòng Kinh Doanh

SĐT: 09 8118 8866

Địa chỉ văn phòng: 106 chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

-------------------------------------

Về Huy Trần,

Gia nhập ngành bảo hiểm nhân thọ từ 11/2019, Huy đã làm việc và hỗ trợ hàng trăm thân chủ xây dựng Quỹ dự phòng, tiết kiệm và đầu tư.

Tôi cũng tự hào khi có 3 danh hiệu FC (cố vấn tài chính), MDRT (hiệp hội tư vấn viên thượng đẳng toàn cầu), MBA (nhà kiến tạo đội ngũ ưu tú) ngay trong năm đầu tiên làm việc trong ngành Life Insurance. Đặc biệt tôi cũng là 1 trong 500 thành viên MFAs trong số gần 60.000 đại lý tại Manulife (cập nhật tháng 11/2021). Thông tin về MFA ở đây.

Với mong muốn giúp thân chủ hiểu rõ hơn những hợp đồng đang sở hữu và giúp các đại lý mới gia nhập ngành có thêm kiến thức, cách thức chia sẻ thông tin hợp đồng bảo hiểm, tôi đã lập ra website này để chia sẻ dựa trên những quan điểm, hiểu biết cá nhân và hi vọng đóng góp hữu ích cho Quý anh chị và cho ngành bảo hiểm nhân thọ phát triển hơn.

Nếu cần một tư vấn viên chuyên nghiệp hoạch định tài chính cho Quý anh chị, đừng ngần ngại, hãy yêu cầu liên hệ, tôi sẽ liên hệ cho Quý anh chị sớm nhất có thể để hỗ trợ anh chị sở hữu những giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư hữu ích.

Thân ái,

Huy Trần MDRT


Ý Kiến Của anh chị

Ý kiến bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng