Lãi đơn & lãi kép trong bảng minh họa bảo hiểm liên kết đơn vị - huytranmdrt.com

Hàng trăm thân chủ đã chọn Huy là tư vấn tài chính đồng hành cùng họ.

Lãi đơn & lãi kép trong bảng minh họa bảo hiểm liên kết đơn vị

October 08, 2021 6 phút đọc

Lãi đơn & lãi kép trong bảng minh họa bảo hiểm liên kết đơn vị

Có lẽ đây chính là điều các thân chủ cũng như đại lý vô cùng quan tâm khi cùng nhau thảo luận về bảo hiểm liên kết đơn vị như Món Quà Tương Lai hay Điểm Tựa Đầu Tư bởi lẽ điều này vô cùng quan trọng vì liên quan đến giá trị tài khoản hợp đồng trong tương lai.

1. Lãi đơn là gì?

Lãi đơn là lãi chỉ tính trên số tiền gốc ban đầu sinh ra. Ví dụ gửi 100 triệu vào ngân hàng với lãi suất kỳ hạn 1 năm là 6%, sau 1 năm lãi đơn là 6 triệu.

2. Lãi kép là gì?

Lãi kép phát sinh khi phần lãi vừa đạt được được thêm vào vốn ban đầu, do đó, từ thời điểm đó trở đi, lãi phát sinh được tính dựa trên tổng của vốn ban đầu và số tiền lãi vừa kiếm được. Sự bổ sung tiền lãi vào vốn ban đầu được gọi là tính lãi kép.

Trong ví dụ trên, sau năm thứ 2, lãi suất 6 triệu và gốc 100 triệu, khách hàng tiếp tục gửi ngân hàng, lúc đó phần gốc ban đầu lúc này là 106 triệu và khách hàng sẽ có lãi kép.

3. Trong báo cáo liên kết đơn vị thể hiện lãi đơn hay là lãi kép?

Chúng ta thấy trong báo cáo liên kết đơn vị 2020, công ty công bố lãi suất trung bình cộng của Quỹ Cân Bằng là 18,8% kể từ khi Quỹ ra đời, đây chính là lãi đơn trung bình. 

 Biểu đồ giá đơn vị Quỹ Cân Bằng từ khi ra đời, trung bình lãi suất 18,8%/ năm

4. Tại sao khách hàng cần theo dõi lãi đơn?

Câu trả lời là: Bởi vì có những khách hàng đầu tư thêm trong thời gian ngắn hạn và do đặc tính thanh khoản cao của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, bất cứ khi nào khách hàng bán Quỹ là công ty mua lại và bất cứ khi nào khách hàng mua Quỹ là công ty bán nên có những khách hàng có thể ''lướt sóng'' ngắn hạn theo tháng hoặc theo năm. 

Giả sử có khách hàng đầu tư thêm 100 triệu vào thời điểm giá Quỹ khoảng 21.000đ (04/2020), vào thời điểm này (10/2021) nếu khách hàng bán hết Quỹ, lúc này giá Quỹ là 32.000đ thì khách hàng có thể có lãi đơn là gần 50% sau khi trừ phí! Nghĩa là khách hàng đã có lãi đơn gần 50 triệu nếu bán hết Quỹ và rút tiền!

5. Tại sao lãi kép lại quan trọng?

Bởi vì giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư liên kết đơn vị là một giải pháp dài hạn, nên có những khách hàng không đầu tư thêm hoặc có đầu tư thêm nhưng cũng xác định dài hạn vì không thể biết thời điểm nào nên bán Quỹ (chốt lời), thời điểm nào nên mua Quỹ (đầu tư) tốt nhất.Lãi kép quan trọng như thế nào, mời anh chị đọc thêm bài chi tiết ở đây.

6. Hiểu đúng về lãi suất trên báo cáo liên kết đơn vị và trong bảng minh họa.

Con số 18,8% lãi đơn trung bình Qũy Cân Bằng được tính ra như thế nào? 

Chỉ cần lấy giá đơn vị Quỹ cuối kỳ (27,982đ) - Giá đầu kỳ (8,345) sau đó chia cho giá đầu kỳ sẽ ra tỉ suất lợi nhuận toàn thời gian là 235%, sau đó chia cho 12,5 (12,5 năm) sẽ ra 18.8%/ năm.

Thời gian Giá đơn vị Quỹ
(đơn vị: đồng
Lãi đơn trung bình
6.2008                                 8,345 = [(27,982 - 8,345)/ 8,345]*100%/ 12,5 = 18.8%
12.2008                                 8,822
2009                               11,627
2010                               12,036
2011                               10,955
2012                               12,920
2013                               15,398
2014                               16,807
2015                               17,079
2016                               18,901
2017                               24,223
2018                               23,159
2019                               24,655
2020                               27,982

 

Tương tự như vậy với Quỹ Phát Triển:

Thời gian Giá đơn vị Quỹ
(đơn vị: đồng
Tỉ suất Lãi đơn trung bình
6.2008                                 8,486  =  [(25,981 - 8,486)/ 8,486]*100%/ 12.5 = 16.4%
12.2008                                 8,019
2009                               11,181
2010                               11,313
2011                                 9,584
2012                               11,576
2013                               14,263
2014                               15,471
2015                               15,676
2016                               17,622
2017                               24,033
2018                               21,810
2019                               23,268
2020                               25,981

 

7. Lãi suất trên bảng minh họa

Chính là tỉ suất lợi nhuận để tính lãi suất kép. Hãy cùng xem ví dụ với Quỹ Cân Bằng. Theo bảng minh họa mức tỉ suất đầu tư cao là 7,4%/ năm còn thực tế Quỹ Cân Bằng 5 năm gần nhất đạt tỉ suất đầu tư là bao nhiêu? Đó là 10,4%/ năm. Vậy 10,4% này được tính toán như thế nào?

Huy sẽ cùng hướng dẫn Quý anh chị có thể tự tính tỉ suất lợi nhuận bình quân (R) với công thức toán học đơn giản. Hãy bắt đầu với công thức tính giá trị tương lai trước:

FV = PV * (1+R)^n

  • FV = Future Value: Giá trị tương lai
  • PV = Present Value: Giá trị hiện tại
  • R: Interest Rate: Tỉ suất lợi nhuận bình quân
  • n: number of years/periods: Số năm/kỳ đầu tư

dụ muốn tính 100triệu đầu 1lần (PV)sau 10năm (n),lãi suất bình quân 8% (R)thì ta

FV = 100triệu * (1+0.08)^10 = ~ 216 Triệu

LƯU Ý: ^ là mũ (lũy thừa).

Để tính mũ (lũy thừa) chỉ cần dùng chức năng Calculator trên điện thoại, quay ngang điện thoại và chọn chức năng như đánh dấu bên dưới, ví dụ muốn tính 1,08 mũ 10, chỉ cần bấm 1.08 sau đó bấm nút đánh dấu, sau đó bấm số 10, sẽ ra kết quả.

Nếu tính bằng excel, chỉ cần dùng công thức:

Tính R như thế nào, sau đây là triển khai theo công thức toán học:

dụ: Tính tỷ suất đầu bình quân để 100 triệu đầu lần (PV)sau 10năm (n), 216 triệu (FV)

R = (Căn bậc 10 của 2,16) - 1= 1,08 -1 = 0,08 = 8%

Ngược lại với tính lũy thừa, để tính căn bậc n chỉ cần dùng chức năng Calculator trên điện thoại, quay ngang điện thoại và chọn chức năng như đánh dấu bên dưới, ví dụ muốn tính căn bậc 10 của 2,16, chỉ cần bấm 2.16 sau đó bấm nút được đánh dấu, sau đó bấm 10 sẽ ra kết quả.

Tính theo Excel thì đặt theo công thức:

Quay trở lại việc tính toán tỉ suất lợi nhuận cho Quỹ Cân Bằng trong 5 năm gần nhất, dựa vào bảng giá đơn vị Quỹ bên dưới, chúng ta sẽ tính như sau:

PV (năm 2015) = 17,079 đồng

FV (năm 2020) = 27,982 đồng

n = 5 (5 năm)

FV/PV = 27,982/17,079 = 1,638

=> R = (Căn bậc 5 của 1,638) - 1 = 1,104 -1 = 0,104 = 10,4% (đúng với bảng minh họa)

Thời gian Giá đơn vị Quỹ
(đơn vị: đồng
Lãi đơn trung bình
6.2008                                 8,345 = [(27,982 - 8,345)/ 8,345]*100%/ 12,5 = 18.8%
12.2008                                 8,822
2009                               11,627
2010                               12,036
2011                               10,955
2012                               12,920
2013                               15,398
2014                               16,807
2015                               17,079
2016                               18,901
2017                               24,223
2018                               23,159
2019                               24,655
2020                               27,982

 

 

Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính ra tỉ suất lợi nhuận bình quân để tính lãi suất kép trong 13 năm qua với Quỹ Cân Bằng như sau: 

PV (06.2008) =  8,345 đồng

FV (năm 2020) = 27,982 đồng

n = 13 (13 năm)

FV/PV = 27,982/8,345 = 3,353

=> R = (Căn bậc 13 của 3,353) - 1 = 1,098 -1 = 0,098 = 9,8% 

Tỉ suất lợi nhuận bình quân để tính lãi suất kép là 9,8% cao hơn so với minh họa là 7,4%/ năm. Nghĩa là nếu như trong tương lai, đầu tư hiệu quả tương đương như lịch sử 13 năm qua thì khách hàng có thể nhận được giá trị tài khoản còn cao hơn so với bảng minh họa.

Tại sao chúng ta lại không tin tưởng điều này nhỉ? :) 

Quý anh chị có thể xem thêm video để hiểu rõ hơn cách trình bày trên của Huy nhé. Hi vọng hữu ích cho Quý anh chị em.

 

 


Ý Kiến Của anh chị

Ý kiến bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng