3 Lưu Ý Về Quyền Lợi BH Y Tế Đặc Biệt Trong SPBT Trợ Cấp Y Tế Mở Rộng - huytranmdrt.com

Hàng trăm thân chủ đã chọn Huy là tư vấn tài chính đồng hành cùng họ.

3 Lưu Ý Về Quyền Lợi BH Y Tế Đặc Biệt Trong SPBT Trợ Cấp Y Tế Mở Rộng (MC Plus)

January 22, 2022 1 phút đọc

3 Lưu Ý Về Quyền Lợi BH Y Tế Đặc Biệt Trong SPBT Trợ Cấp Y Tế Mở Rộng (MC Plus)

Trong sản phẩm bổ trợ mới ra mắt -  Trợ cấp y tế mở rộng MC Plus có Quyền lợi bảo hiểm y tế đặc biệt (QLBH YTĐB) vậy cụ thể Quyền lợi này như thế nào và nên lưu ý những gì, mời anh chị cùng đọc bên dưới:

1. SỐ TIỀN CHI TRẢ

Số tiền chi trả của QLBH YTĐB là 500 lần số tiền bảo hiểm và không quá 2 tỷ đồng từ tất cả các hợp đồng có quyền lợi này. Ví dụ số tiền bảo hiểm là 1 triệu/ ngày nằm viện thì QLBH YTĐB là 500 triệu. 

2. ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ

Có 2 trường hợp được chi trả QLBH YTĐB 500 lần số tiền bảo hiểm. Đó là:

3. SỐ TIỀN CHI TRẢ THEO MỐC THỜI GIAN

Vì SPBT Trợ cấp y tế mở rộng MC Plus bảo hiểm đến tận năm 85 tuổi nên sẽ có 2 mốc thời gian quan trọng là trước tuổi 70 và sau tuổi 70 đến năm 85 tuổi. Theo đó QLBH YTĐB 500 lần số tiền bảo hiểm nếu nhận trước tuổi 70 thì sẽ không trừ đi số tiền TCYT đã nhận trước tuổi 70, ngược lại nếu nhận QLBH YTĐB 500 lần số tiền bảo hiểm từ tuổi 70-85 thì sẽ trù đi số tiền TCYT đã nhận trong giai đoạn này.

Để chi tiết hơn, xin mời anh chị xem video diễn giải bên dưới nhé:

 


Ý Kiến Của anh chị

Ý kiến bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng